Skip to main content

PAS-nieuws

De zitting bij het Hof in Luxemburg naar aanleiding van de door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) heeft op 3 mei jl. (eindelijk) plaatsgevonden. De verwachting is dat de conclusie van de AG op 12 juli as. zal verschijnen. SAM zet deze datum alvast in de agenda om de conclusie te bestuderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan