Skip to main content

Zelfstandig schadebesluit of niet?

Appellante stelt schade te lijden door onder andere sloopwerkzaamheden voor een nieuwbouwproject. Partijen voeren op enig moment overleg over de gestelde schade. Naar aanleiding van dit overleg stuurt appellante een brief aan het college, waarin de inhoud van het gesprek schriftelijk wordt bevestigd. Verder vraagt appellante om een schriftelijke bevestiging dat door de gemeente geen aansprakelijkheid wordt erkend.

De Afdeling overweegt dat de brief geen verzoek bevat aan het college om een zelfstandig schadebesluit te nemen. De schriftelijke reactie daarop kan volgens de Afdeling dan ook niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb. Het college van B&W had het bezwaar dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Ineke