Exploitatieplan: belanghebbendheid en besluitonderdelen

9 oktober 2016

In de onderhavige uitspraak staat de herziening van het exploitatieplan ‘Linne Zuidoost’ van de gemeenteraad van Maasgouw centraal (AbRvS van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2643). Twee procesrechtelijke aspecten van deze zaak zijn vermeldenswaardig.
Ten eerste de belanghebbendheid. De hypotheekhouder van gronden in het exploitatiegebied heeft beroep ingesteld tegen de herziening. De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat deze partij geen belanghebbende is. Ten onrechte, aldus de Afdeling. De Afdeling overweegt dat de hypotheekhouder door de herziening wordt geraakt in een zakelijk recht en er een mogelijkheid bestaat dat zij door de herziening in haar belangen wordt geschaad. Om deze reden beschikt de hypotheekhouder over een eigen belang waarmee zij zich onderscheidt van anderen. Het gegeven dat met de hypotheekhouder geen exploitatieovereenkomst is gesloten en dat de hypotheekhouder niet beschikt over gronden in het plangebied, doet aan het voorgaande niet af.
Ten tweede gaat de Afdeling in op de besluitonderdelen van een exploitatieplan. In hun zienswijze tegen de ontwerpherziening waren appellanten niet ingegaan op het ‘financiële gedeelte’. In beroep doen zij dit wel. De Afdeling is van oordeel dat het financiële gedeelte van een exploitatieplan als afzonderlijk besluitonderdeel moet worden beschouwd. Daarbij wordt overwogen dat het financiële gedeelte zich ‘naar zijn gevolgen onderscheidt van de overige delen’ van de herziening. Conclusie is dat het beroep, voor zover gericht tegen het financiële gedeelte, niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Ineke

 


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.