Skip to main content

Woningsluiting strandt op evenredigheid

De uitspraak van de Afdeling van 22 juni 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1741) ziet op het besluit van de burgemeester van Schiedam om een woning te sluiten voor de duur van (na verlenging) 3 maanden. Reden voor de sluiting was dat de woning, die door de eigenaar via Airbnb werd verhuurd, op enig moment in gebruik bleek te zijn als bordeel. Nadat de eigenaar hiervan op de hoogte was geraakt, was direct melding gedaan bij de politie en bij Airbnb. De eigenaar had alle aanstaande boekingen geannuleerd en de woning bij Airbnb uitgeschreven.

De Afdeling geeft in de uitspraak eerst (wederom) een korte samenvatting van de wijze van toetsen aan het in artikel 3:4, lid 2 Awb neergelegde evenredigheidsbeginsel, zoals deze toets met inachtneming van de uitspraak van 2 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:285) plaatsvindt. Alleen al vanwege deze samenvatting is het lezen van de uitspraak de moeite waard. Vervolgens toetst de Afdeling het besluit van de burgemeester aan evenredigheid. De Afdeling overweegt dat de eigenaar zorgvuldig te werk is gegaan; door de uitschrijving bij Airbnb is het recidivegevaar beperkt. Ook bij het eerder verhuren via Airbnb is de eigenaar zorgvuldig te werk gegaan, bijvoorbeeld door te verhuren aan een persoon van wie de identiteit is getoetst. Al met al komt de Afdeling tot de conclusie dat de (tot 3 maanden verlengde) woningsluiting zich niet verdraagt met artikel 3:4, lid 2 Awb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique