Skip to main content

Wijziging Besluit omgevingsrecht gepubliceerd

In het Staatsblad van 24 september 2014 (Staatsblad 2014/333) is gepubliceerd het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht.

De wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht hebben onder meer betrekking op het verruimen van de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen en op een omgevingsvergunning voor (tijdelijke) afwijking van het bestemmingsplan voor maximaal 10 jaar, welke omgevingsvergunning met de reguliere procedure wordt behandeld.

Het tijdstip van inwerkingtreding is nog niet definitief bekend, maar uit hoofdstuk 5 van de Nota van Toelichting blijkt dat dit naar verwachting op 1 november 2014 zal zijn.