Skip to main content

Welstandstoets: naast bouwwerk ook omgeving betrekken

De uitspraak van de AbRvS 16 juli 2014 met nr. 201304011/1/A1 gaat over de reikwijdte van de welstandstoetsing bij het plaatsen van een tuinhuisje in het stadsdeel Oost

In het welstandsadvies over dit tuinhuis is geen rekening gehouden met bebouwing in de omgeving van het bouwwerk: een vergunningvrije corridor, die het tuinhuis verbindt met het woonhuis. De AbRvS verwijst naar de uitspraak van de AbRvS van 1 februari 2012, met nr. 201106532/1/A1. In deze uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat bij de welstandstoets rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van zowel bouwwerken die met bouwvergunning, als met blijvend aanwezige bouwwerken die zonder bouwvergunning zijn opgericht, omdat deze categorieën bouwwerken beide tot de gebouwde omgeving behoren, die bij de welstandstoets dient te worden betrokken. De AbRvS stelt dat op grond van artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo, het tuinhuis niet alleen op zichzelf moet worden beschouwd, maar ook moet worden beoordeeld hoe het tuinhuis zich verhoudt tot zijn omgeving.