Skip to main content

Belanghebbende, beplanting speelt rol bij zichtcriterium

De uitspraak van de AbRvS van 16 juli 2014 met nr. 201307405/1/A1 geeft een aardige illustratie van de vaste lijn in de jurisprudentie met betrekking tot de aanwezigheid van beplanting bij de beoordeling van belanghebbendheid op grond het zichtcriterium. In de gemeente Oudenbosch is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een vrijstaande woning. De afstand tussen de woning van appellant en het bouwplan bedraagt ongeveer 150 m. Maar, het zicht op het bouwplan wordt, zowel vanuit de woning van appellant, als vanaf zijn perceel, beperkt door de aanwezige begroeiing in zijn tuin, in de vorm van een boom, alsmede een haag van 1,50 m tot 1,80 m hoog. Personen van een gemiddelde lengte hebben daardoor vanuit zowel de ramen op de begane grond, als die op de eerste verdieping van de woning, alsmede vanuit de tuin, weinig of geen zicht op het bouwplan. Daarnaast is van belang dat in het verlengde van de zichtlijn in de richting van het bouwplan zich reeds een woning bevindt, te weten de woning Moerdijksestraat 57, die ook het zicht op het bouwplan beperkt. Ook de ruimtelijke uitstraling van het bouwplan, te weten de bouw van één woning op de genoemde afstand, maakt niet dat appellant door het besluit rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt.