Skip to main content

Weigering omgevingsvergunning

Een van de zeldzame gevallen waarin de Afdeling tot de conclusie komt dat een weigering van een omgevingsvergunning onvoldoende is onderbouwd, is aan de orde in de uitspraak van AbRvS 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3057. Het gaat daarbij om een aanvraag voor een bedrijfswoning. De gemeenteraad heeft geweigerd een verklaring van geen bedenkingen te verlenen, het college heeft vervolgens de vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan geweigerd.

De Afdeling toetst het besluit indringend en is van mening dat de raad de feiten en omstandigheden van dit geval onvoldoende heeft betrokken in de belangenafweging die aan het besluit ten grondslag ligt. En ondanks dat de aanvraag is strijd is met het gemeentelijk beleid, had de raad de verplichting om per geval af te wegen of van dit uitgangspunt kan worden afgeweken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike