Skip to main content

Weigeren wijziging bestemmingsplan: juridische kronkels

Door Retailplan is een verzoek gedaan tot wijziging van het bestemmingsplan teneinde een supermarkt mogelijk te maken. Dat verzoek wordt door de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke afgewezen. Het besluit op bezwaar dat – uiteindelijk – genomen wordt, luidt dat Retailplan geen belanghebbende is bij het verzoek. Kennelijk omdat Retailplan geen zakelijk recht (meer) heeft op het perceel. Nu – samengevat – geen sprake is van belanghebbendheid, is ook geen sprake van een aanvraag/ verzoek in de zin van de Awb én is dus de reactie van het gemeentebestuur geen besluit, zo luidt kortgezegd de redenering. Anders dan de gemeenteraad is de Afdeling (7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2625) van oordeel dat dit besluit wél voor bezwaar vatbaar is. Logisch, een besluit dat geen sprake is van een besluit moet tenslotte ook getoetst kunnen worden. Vervolgens neemt de gemeenteraad standpunt in dat ten tijde van het besluit op bezwaar bezwaarmaker geen procesbelang meer had (en om die reden niet-ontvankelijk is). Nu (kennelijk) tijdens de hoorzitting is besproken dat nadere informatie zou kunnen gevraagd op dit punt en die informatie niet is gevraagd, heeft de gemeenteraad niet op basis van het advies kunnen besluiten dat bezwaarmaker geen procesbelang meer had. Daarmee is het beroep gegrond.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco