Skip to main content

Begrip ‘overtreder’

Afgelopen week werd duidelijk dat de Afdeling in een tweetal zaken een conclusie aan de advocaat-generaal heeft gevraagd over het begrip ‘overtreder’. Daarbij is verzocht om in het bijzonder ook aandacht te besteden aan de verhouding tussen dit bestuursrechtelijke begrip ‘overtreder’ en het begrip ‘functioneel daderschap’ in het strafrecht.

Afgelopen woensdag deed de Afdeling ook uitspraak in een vijftal met elkaar samenhangende handhavingszaken in Deventer (ECLI:NL:RVS:2022:26032604, 26052606 en 2607). In deze lezenswaardige uitspraken komt ook de vraag aan de orde of betrokkene wel als overtreder kan worden aangemerkt. De afdronk van deze uitspraken is dat het college dit niet al te lichtvaardig mag aannemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique