Skip to main content

Wat betekent een oude vergunning nog als het Activiteitenbesluit geldt?

Burgemeester en wethouders van Haarlem hadden in 2005 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend aan de plaatselijke ijsbaan voor gebruik in het winterseizoen, maar inmiddels is deze ijsbaan ook in de zomer open. Voor Milieudefensie was dit reden om het college te vragen de vergunning te handhaven. Maar het college weigerde dit, omdat de ijsbaan door de aanleg in 2018 van een nieuwe koelinstallatie een type B-inrichting was geworden en daardoor niet langer vergunningplichtig was.

In haar uitspraak van 8 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:491, beantwoordt de AbRvS de vraag wat nu nog de betekenis is van de oude vergunning. De AbRvS benadrukt dat die vergunning nog altijd geldt. De vergunning is niet ingetrokken en ook is deze niet van rechtswege vervallen. Maar dit laat onverlet dat de algemene regels van het Activiteitenbesluit zijn gaan gelden en dat die gebruik in de zomer niet verbieden. De vergunning is er dus nog wel, maar heeft geen praktische betekenis meer. Dat is pas weer anders, zo legt de AbRvS uit, als de ijsbaan zou besluiten de oude koelinstallatie weer te gaan gebruiken. In dat geval herleeft de vergunningplicht en geldt weer de oude milieuvergunning (die dan wel wordt aangemerkt als een vergunning op grond van de Wabo).

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan