Skip to main content

Wanneer verbeurt de eerste dwangsom?

In de uitspraak AbRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3532, is de vraag aan de orde wanneer dwangsommen verbeuren na afloop van de begunstigingstermijn.

In dit geval ging het om een last onder dwangsom opgelegd bij besluit van 12 februari 2014 met een begunstigingstermijn tot 1 juli 2014. De te verbeuren dwangsommen werden daarbij vastgesteld op een bedrag per week dat de overtreding voortduurt.

In de praktijk wordt in dergelijke situaties nog wel eens geworsteld met de vraag wanneer dan de eerste dwangsom verbeurt. Is dat op de dag waarop de begunstigingstermijn afloopt, of pas op het moment dat voor de eerste keer daarna de gekozen tijdseenheid verstrijkt?

Op deze vraag geeft de onderhavige uitspraak een duidelijk antwoord: onder verwijzing naar eerdere rechtspraak oordeelt de Afdeling dat de eerste dwangsom niet verbeurt op de dag van het einde van de begunstigingstermijn (1 juli 2014), maar (in dit geval) een week later, dus op 8 juli 2014.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique