Skip to main content

Vve overtreder Bouwbesluit 2012

In AbRvS 16 december 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3860) speelt de vraag of een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 3.25 Bouwbesluit 2012 als de overtreding ziet op een gebouw dat in eigendom is van de leden van de VvE.

Artikel 3.25 Bouwbesluit 2012 bepaalt – kortweg – dat een bestaand bouwwerk zodanige scheidingsconstructies dient te hebben waardoor vorming van allergenen door vocht in verblijfsruimten voldoende wordt beperkt. B&W gelasten de VvE deze overtreding te beëindigen.

In deze procedure wordt gesteld dat de VvE niet als overtreder kan worden aangemerkt, omdat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van vochtschade als gevolg van achterstallig onderhoud.

De Afdeling merkt echter ook de VvE aan als overtreder.

De VvE heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gemeenschappelijke onderdelen van het pand en kan opdracht geven tot het ongedaan maken van de overtreding van artikel 3.25. Gelet op deze omstandigheden, oordeelt de Afdeling dat B&W de VvE kunnen aanschrijven (in plaats van één of meer van de leden daarvan die overigens ook overtreder kunnen zijn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique