Skip to main content

Voorwaardelijke verplichting in planregels gelet op instandhouding

In de uitspraak van 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1441 is het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Bommersheufsestraat Zevenaar’ van de gemeente Zevenaar aan de orde. Appellant betoogt dat de aanwezigheid van bomen in een bepaald deel van het plangebied niet is geborgd met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. Blijkens de uitspraak heeft de gemeenteraad zich op standpunt gesteld dat het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de planregels ook niet nodig is, nu de gronden waar de bomen moeten komen in eigendom zijn van de gemeente en de gemeente ervoor zal zorgen dat de bomen zullen worden teruggeplaatst alvorens de  gronden worden overgedragen aan een derde. Onvoldoende aldus de Afdeling: niet gewaarborgd is dat de bomen na overdracht van de gronden in stand worden gehouden en dus had in de planregels een voorwaardelijke verplichting dienen te worden opgenomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco