Skip to main content

Voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan rechtsonzeker

De uitspraak van de AbRvS van 24 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2465) gaat over een bestemmingsplan in het dorp de Kwakel waarin een horecabedrijf met recreatieve voorzieningen naast een woning mogelijk worden gemaakt. Duidelijk is dat tussen het horecabedrijf en de woning een geluidscherm moet worden geplaatst om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen. De bewoners voeren aan dat in de planregels criteria hadden moeten worden opgenomen, zodat daaraan kan worden getoetst bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het scherm.
In artikel 3.3.6 van de planregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarin is bepaald dat een geluidscherm moet worden geplaatst en aanwezig blijven om van de horecabestemming gebruik te mogen maken. Volgens de Afdeling hadden ook de akoestische eisen van het geluidscherm in de planregels moeten worden geborgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike