Skip to main content

Monumentale status van een kerkgebouw en bestemmingsplan

Door de gemeenteraad van Montferland is een bestemmingsplan vastgesteld dat – onder meer – voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de imposante kerk van Kilder woningen toe te staan. Appellant wijst op het feit dat de kerk is aangewezen als gemeentelijk monument en vreest voor de gebrandschilderde ramen en een beeld dat op het kerkplein staat. De Afdeling op 31 augustus 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2541) overweegt dat voor de daadwerkelijke verbouwing van het kerkgebouw eerst een wijzigingsplan en vervolgens een omgevingsvergunning nodig is.

In het kader van dat laatste besluit in het bijzonder dient het college van Montferland een oordeel te vellen over de voorgenomen wijzigingen aan het monument, waarbij ook advies van de monumentencommissie is vereist. Appellant kan tegen zowel het wijzigingsplan als het besluit om die omgevingsvergunning te verlenen opkomen en daarbij argumenten aanvoeren over het bouwplan. Het beroep tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan wordt daarmee ongegrond verklaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco