Skip to main content

Voorwaardelijke verplichting

13 november 2020

De uitspraak AbRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2679 is geselecteerd vanwege de uitgebreide en verstrekkende voorwaardelijke verplichting die de raad van Stede Broec in een bestemmingsplan heeft opgenomen.

Bij besluit van 25 april 2019 heeft de raad het bestemmingsplan “Parklaan 2017” vastgesteld. De grond waarop het woonzorgcomplex is voorzien, heeft volgens het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2010” de bestemming “Agrarisch” met als dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”.
De raad heeft in de plantoelichting in verband met de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, het voornemen uitgesproken om een nabijgelegen kassencomplex te slopen. Dit is noodzakelijk om de toename van de verstedelijking door het plan te compenseren en zo de openheid van het landschap te waarborgen. Echter, in het bestemmingsplan is niet voorzien in een verplichting tot sloop van het nabijgelegen kassencomplex. Dat had naar mening van de Afdeling wel gemoeten. Om die reden wordt door de Afdeling een tussenuitspraak gedaan. Na herstel van het bestemmingsplan heeft de raad een voorwaardelijke verplichtingen over de sloop van het kassencomplex en de aanleg en instandhouding beplanting opgenomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike