Skip to main content

Voorlopige voorziening enkel op basis van een belangenafweging

Interessant is het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak d.d. 29 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:977. Het proces-verbaal geeft weinig informatie over de zaak zelf. Duidelijk is wel dat het gaat om een bestuursdwangbesluit op grond waarvan een blijkbaar illegaal gerealiseerde woning zal moeten worden afgebroken. De rechtbank heeft overtreder in het ongelijk gesteld en tegen die uitspraak is hoger beroep ingediend. Waar in voorlopige voorzieningen veelal (ook) een voorlopige beoordeling van de zaak zelf wordt gegeven, wordt in deze zaak enkel en alleen op basis van een belangenafweging geoordeeld dat het verzoek om voorlopige voorziening moet worden toegewezen. De Voorzieningenrechter overweegt dat er geen acuut belang is bij verwijdering van de woning. Toch opvallend wat mij betreft dat tot deze uitspraak wordt gekomen, zonder enig inzicht te geven in de kansen die overtreder in hoger beroep heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique