Skip to main content

Invordering kosten bestuursdwang onevenredig

In de uitspraak van 30 maart 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:936) gaat het om een besluit tot invordering van de kosten van bestuursdwang. Het bestuursdwangbesluit was genomen vanwege een in strijd met de WVW 1994 voor een garagebox geparkeerde auto. De auto was afgevoerd en opgeslagen. De met die toepassing van bestuursdwang gemaakte kosten bedroegen zo’n 6.300 euro. Er was sprake van persoonlijke omstandigheden die onder meer te maken hadden met aangeboren hersenletsel bij de overtreder. Gezien die omstandigheden, de hoogte van de kosten en de financiële situatie van overtreder, komt de Afdeling tot de conclusie dat invordering van de kosten van bestuursdwang in dit geval onevenredig was.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique