Skip to main content

Cumulatie onderzoek Wet natuurbescherming

In de uitspraak van de AbRvS van 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:947, komen appellanten op tegen de komst van een clubhuis aan een motortoerclub. Appellanten beroepen zich op cumulatie, maar in dit geval maakt het bestemmingsplan geen gebruik mogelijk waarbij een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jr aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden optreedt. Om die reden hoeft de raad geen onderzoek naar cumulatieve effecten uit te voeren (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1573).

In de uitspraken van 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:948 en 953 gaat het om natuurvergunningen voor de garnalenvisserij in Nederlandse Natura 2000-gebieden voor een bepaalde tijd. Deze vergunningen zijn in een eerdere ronde ook al eens vernietigd omdat toen de cumulatieve gevolgen niet in kaart waren gebracht. De minister heeft de Wnb-vergunning vervolgens in stand gelaten. Volgens de minister volgt uit een addendum dat de cumulatieve gevolgen van de Nederlandse en Belgische garnalenvisserij in de Westerschelde niet significant zijn.

Volgens Natuurmonumenten had de minister meer onderzoek moeten doen naar de gevolgen van de visserij voor de natuur. Ook maakt zij zich zorgen over de gevolgen van samenloop, nu ook Belgische vissers op garnalen mogen vissen in de Westerschelde. Zij vindt dat de minister de cumulatieve gevolgen heeft onderschat. Ook zijn volgens Natuurmonumenten de gevolgen van de zogenoemde bodemberoering niet meegenomen.

De Afdeling acht de motivering van de besluiten onvoldoende. Zo gaat de minister niet in op de stelling van Natuurmonumenten dat de Belgische visuren niet zijn gemaximeerd. Daarnaast worden de gevolgen van de bodemberoering in het besluit niet besproken. Dit klemt temeer omdat Natuurmonumenten een onderzoek heeft ingebracht waarin volgens haar wetenschappelijk wordt bevestigd dat bodemberoering tot dominantie van de Amerikaanse zwaardschede leidt en dat dit ten koste gaat van typische soorten. Het cumulatieonderzoek moet dus nog eens over worden gedaan.

Voor meer informatie over deze uitspraken kunt u contact opnemen met Susan