Voldoende parkeerplaatsen en planregels

 

In de uitspraak van 22 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1757) komt onder meer de parkeerregeling in het bestemmingsplan Kom Heeze 2015 aan de orde. De gemeenteraad heeft een regeling opgenomen met betrekking tot parkeren. De Afdeling stelt vast dat in de planregels geen parkeernorm voor het aantal benodigde parkeerplaatsen is opgenomen. Evenmin wordt er naar een parkeernorm in gemeentelijk beleid verwezen. Gelet hierop geeft artikel 27, lid 27.2, van de planregels onvoldoende waarborg om te worden gehanteerd als toetsingsnorm bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarbij betrekt de Afdeling dat ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf-bedrijfsverzamelgebouw” bedrijven die voorkomen in de als Bijlage 2 bij de regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Bij elk van de daarin genoemde bedrijven zou derhalve een verschillende parkeerbehoefte kunnen ontstaan. Dat met 12 parkeerplaatsen in de benodigde parkeerbehoefte kan worden voorzien is dan ook onvoldoende gegarandeerd. De gemeenteraad maakt een fout die een aantal gemeenteraden al eerder heeft gemaakt. Hoe moet het wel? Verwezen wordt naar AbRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2011:2634.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.