Skip to main content

Invorderen dwangsom na intrekking dwangsombesluit

De uitspraak AbRvS 22 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1710) is interessant omdat daarin de vraag aan de orde komt of een eenmaal verbeurde dwangsom nog kan worden ingevorderd nadat het daaraan ten grondslag liggende dwangsombesluit is ingetrokken.

Artikel 5:38 lid 1 Awb bepaalt in dat kader – kort gezegd – dat een invorderingsbeschikking pas vervalt als dit uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voortvloeit. Omdat in dit geval uit het intrekkingsbesluit niet blijkt dat deze terugwerkende kracht heeft, betekent dit volgens de Afdeling – gelet op het bepaalde in artikel 5:38 lid 1 Awb – dat de invorderingsbeschikking (over de periode van voor de intrekking) in stand kan blijven. De intrekking van een dwangsombesluit heeft dus niet zonder meer tot gevolg dat verbeurde dwangsommen niet meer kunnen worden ingevorderd. Zie voor een vergelijkbare eerdere uitspraak ook AbRvS 5 december 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BY5125).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique