Skip to main content

Voldoende concreet initiatief?

7 februari 2020

AbRvS 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:374. Bij besluit van 19 december 2017 heeft de raad van de gemeente Deurne het bestemmingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied” vastgesteld.

Appellant betoogt dat de raad in het plan ten onrechte afwijkomgevingsvergunningen verlangt voor de herbouw van de woning op dezelfde plaats op haar perceel, haar initiatieven om een kleinschalig bedrijf in de vorm van een consultancy- en coachingspraktijk te starten en een bed & breakfast in haar woning of in een bestaand bijgebouw te exploiteren.

Volgens de raad kan appellant omgevingsvergunningen aanvragen. De verzoeken van appellant kunnen niet in een bestemmingsplanprocedure worden ingediend volgens de raad.

Volgens de Afdeling heeft de raad onvoldoende gemotiveerd waarom hij de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de verschillende initiatieven niet heeft beoordeeld op basis van de door appellant overgelegde stukken. Het plan is vastgesteld op 19 december 2017, enkele maanden na indiening van deze stukken. De raad moet van concrete initiatieven die tijdig kenbaar zijn gemaakt en waarvan de ruimtelijke aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld, bezien of die in het plan als zodanig kunnen worden bestemd. De raad mocht zich niet aan deze verplichting onttrekken met de enkele verwijzing dat daarvoor omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob