Skip to main content

VNG normen, oprukkende woonbebouwing

In de gemeente Landsmeer is een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 47 woningen in de directe nabijheid van een bedrijf dat een bootservice exploiteert. Dit bedrijf vreest dat de komst van de woningen de toekomstige bedrijfsactiviteiten en uitbreidingsmogelijkheden beperken. De waarde van de VNG normen komt uitgebreid in deze uitspraak aan de orde.

De richtafstanden gelden volgens de VNG-brochure tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van de woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is, zie AbRvS 22 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5263. Indien de relevante richtafstand uit de VNG-brochure wordt aangehouden, hoeft het gemeentebestuur in beginsel geen verder onderzoek uit te voeren. Als er wel onderzoek door de gemeenteraad wordt uitgevoerd, kan een appellant dat onderzoek bestrijden. De rechter moet dan beoordelen of dat onderzoek zorgvuldig is verricht en kan niet volstaan met een verwijzing naar de richtafstand, nu het gemeentebestuur daar zelf ook niet mee heeft volstaan. AbRvS 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2117.

Zie over de VNG afstandsnormen ook de uitspraak van 31 mei 203, ECLI:NL:RVS:2023:2118 over een nieuw appartementengebouw in de directe omgeving van het stadion AZ in Alkmaar.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike