Skip to main content

Uitzonderlijk geval bij invordering verbeurde dwangsommen?

Een belanghebbende kan in de procedure tegen de invorderingsbeschikking of de kostenverhaalsbeschikking in beginsel niet met succes gronden naar voren brengen die hij tegen de last onder dwangsom of last onder bestuursdwang naar voren heeft gebracht of had kunnen brengen. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval kan bijvoorbeeld worden aangenomen als evident is dat geen overtreding is gepleegd of betrokkene geen overtreder is (AbRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:466).

In deze zaak is een last onder dwangsom opgelegd aan een chemiebedrijf wegens handelen in strijd met de omgevingsvergunning (milieu). Vervolgens is het college overgegaan tot invordering. Het chemiebedrijf brengt naar voren dat de omgevingsvergunning al 25 jaar oud is en dat zij overeenkomstig de beste beschikbare technieken heeft gehandeld en dat het op de weg van het college had gelegen om de vergunningvoorschriften te actualiseren.

De Afdeling is van oordeel dat het verweer van het chemiebedrijf geen aanknopingspunten biedt voor de conclusie dat de haar verweten overtredingen evident niet hebben plaatsgevonden. Ook haar overige betoog, dat er in de kern op neerkomt dat die voorschriften niet (meer) nodig en passend zijn ter bescherming van het milieu, kan niet leiden tot het oordeel dat sprake is van een uitzonderlijk geval als hiervoor bedoeld. AbRvS 7 juni 2023,  ECLI:NL:RVS:2023:2215

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan