Vervolg woonbotenuitspraak

De uitspraak van de AbRvS van 23 juli 2014, nr. 201300189/1/A3 is alleen opgenomen omdat het een vervolg  is van de uitspraak van de AbRvS van 16 april 2014, nr. 201306684/1/A1. In deze laatste uitspraak stelde de AbRvS, kort gezegd, vast dat een woonboot een bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo moet worden aangevraagd. In de onderstaande uitspraak doet appellant een beroep op deze jurisprudentielijn. Daar maakt de AbRvS echter korte metten mee. Nu deze gronden voor het eerst in hoger beroep worden ingediend en er geen reden is waarom de gronden niet reeds bij de rechtbank hadden kunnen worden gevoerd, blijft dit argument in hoger beroep buiten beschouwing.


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.