Skip to main content

Vervallen seizoensgebonden karakter geen ondergeschikte wijziging

De uitspraak van de AbRvS van 25 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1489 gaat over een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een (in eerste instantie) seizoensgebonden (mobiele) kiosk en toiletunit voor de duur van vijf jaar in Eelderwolde. Een restaurant dat in de omgeving is gevestigd, Scandinavisch Dorp, maakt bezwaar. Tijdens de procedure is de aanvraag gewijzigd van seizoensgebonden bouwwerken in een aanvraag voor niet-seizoensgebonden bouwwerken.

De vraag is of deze wijziging als een ondergeschikte wijziging kan worden aangemerkt. De standaardoverweging daarbij luidt dat er geen nieuwe aanvraag nodig is als de wijziging van het bouwplan van ondergeschikte aard is. Of de wijziging van ondergeschikte aard is, dient per concreet geval te worden beantwoord. Indien de wijziging van de oorspronkelijke aanvraag zo ingrijpend is dat redelijkerwijs niet meer van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken, moet daarvoor een nieuw aanvraag worden ingediend.

Deze wijziging naar een niet seizoensgebonden bouwwerk kan volgens de Afdeling niet worden aangemerkt als een wijziging van ondergeschikte aard, omdat de bouwwerken met deze wijziging een blijvende ruimtelijke uitstraling hebben gedurende de periode waarvoor de bouwwerken zijn vergund. Voor het gewijzigde bouwplan was dus een nieuwe aanvraag nodig.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike