Skip to main content

Verstrekkende last? Vervanging roldeuren vergunning?

In AbRvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:246 worden een onderneming en Vereniging van Eigenaren aangeschreven om roldeuren in hun monumentale panden te vervangen voor “deuren die voldoen aan wet- en regelgeving.” De aanschrijving dateert van onder het oude recht (Woningwet). Hoewel overtreders menen dat de lasten onvoldoende concreet zijn, worden deze in bezwaar in stand gelaten. Overtreders hebben daarom een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.

De voorzieningenrechter, tevens oordelend in de hoofdzaak, overweegt in een eerste ronde procederen dat de last moet worden aangepast, en wel zo dat volledig bepaalbaar zal moeten worden aangegeven welke maatregelen worden verlangd. Er wordt een nieuw besluit op bezwaar genomen en de last wordt aangepast: de deuren moeten worden vervangen door nieuwe deuren zoals op de tekeningen bij het besluit wordt aangegeven, waarbij ook de kleur van de deuren is bepaald. Tegen dit nieuwe besluit wordt opnieuw beroep ingesteld bij de rechtbank. Tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter was door geen van de partijen hoger beroep ingesteld, zodat het college hiervan uit diende te gaan bij het nieuw te nemen besluit op bezwaar. Door in de thans bestreden last op te nemen dat de overtreder deuren dient te plaatsen die precies overeenkomen met de bij de last behorende tekeningen, heeft het algemeen bestuur uitvoering gegeven aan de uitspraak van de voorzieningenrechter. In dit licht bezien bestaat geen grond voor het oordeel dat de opgelegde last in dit geval te verstrekkend is. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique