Skip to main content

Spoorzone Culemborg: onverbindend Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Artikel 2.4 lid 1 onder k Crisis- en herstelwet (Chw) bepaalt:

Bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met Onze Minister of Onze Ministers wie het mede aangaat, kan, met inachtneming van bindende besluiten van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Europese Commissie, bij wege van experiment worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens: k. de Wet ruimtelijke ordening;

En lid 3 onder b luidt:

Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald: b. de ten hoogste toegestane tijdsduur van die afwijking of afwijkingen.

De Spoorzone in Culemborg is als experiment in de zin van artikel 2.4 Chw aangemerkt. Dat is gebeurd in het Besluit uitvoering Chw, een AMvB. In artikel 7c lid 2 van dat Besluit is o.a. geregeld dat de bestemming van gronden met inbegrip van de met het oog daarop gestelde regels binnen een periode van 20 jaar opnieuw vastgesteld wordt. Oftewel: de gebruikelijke planperiode van 10 jaar is voor dit experiment verlengd tot 20 jaar. Dat is een afwijking van artikel 3.1 lid 2 Wro. De AbRvS constateert dat de ten hoogste toegestane tijdsduur van die afwijking niet in het Besluit uitvoering Chw is opgenomen. Dat is in strijd met artikel 2.4 lid 3 onder b Chw. Oftewel: het Besluit uitvoering Chw is op dit punt in strijd met de Chw en artikel 7c lid 2 van dat Besluit is daarom onverbindend. Oftewel, de gewone planduur van 10 jaar uit artikel 3.1 lid 2 Wro geldt. De gemeenteraad geeft toe dat het plan niet binnen 10 jaar uitvoerbaar is. Hij kan echter om de genoemde reden niet terugvallen op een planperiode van 20 jaar. Het bestemmingsplan is dus in strijd met artikel 3.1 lid 2 Wro, aldus AbRvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:201.

De bredere reikwijdte van bestemmingsplannen van artikel 7c Besluit uitvoering Chw geldt voor gebieden in verschillende gemeenten: Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Assen, Beuningen, Culemborg, Delft, Den Haag, Diemen, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leudal, Muiden, Veghel, Weesp, Zaanstad en Zeewolde. Vanwege de geconstateerde onverbindendheid van lid 2 (en enkele andere leden) van artikel 7c kunnen de desbetreffende gemeenten dus geen gebruik meer maken van die bredere reikwijdte. Het wachten is op wetswijziging of wellicht op de Omgevingswet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob