Skip to main content

Verschoonbare termijnoverschrijding in Coronatijd

9 juli 2021

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling van 7 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1440) speelt de vraag of een niet tijdig door een rechtsbijstandsverlener ingediend beroep tegen een beslissing op bezwaar die in Coronatijd (juni 2020) genomen is, vanwege verschoonbare termijnoverschrijding toch ontvankelijk is. De Voorzieningenrechter vindt de termijnoverschrijding inderdaad verschoonbaar.

De Voorzieningenrechter overweegt dat de termijnoverschrijding plaatsvond ten tijde van de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen in verband met de coronapandemie, welke maatregelen in de tweede helft van maart 2020 zijn ingegaan. Niet in geschil is dat in die periode, tijdens de bezwaartermijn, alle vestigingen van de rechtsbijstandverlener werden gesloten, behalve het hoofdkantoor dat alle post moest verwerken. Gelet op de uitzonderlijke situatie die zich niet eerder in Nederland had voorgedaan en de tijdens de bezwaartermijn afgekondigde beperkende maatregelen, valt te begrijpen dat de rechtsbijstandverlener in die periode niet was voorbereid op een tijdige verwerking van de post van alle vestigingen. De Voorzieningenrechter is daarom (anders dan de rechtbank) van oordeel dat onder deze omstandigheden de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique