Skip to main content

Verhuurder, geen belanghebbende bij kosten bestuursdwang

Het college van B&W van de gemeente Bronckhorst besloot om bestuursdwang toe te passen vanwege het in strijd met het bestemmingsplan opslaan van auto’s. De kosten van de effectuering van de bestuusrwdang werden op de overtreder verhaald, in welk kader kostenvaststellingsbesluiten als bedoeld in artikel 5:25, zesde lid, van de Awb werden genomen. Tegen deze besluiten kwam niet alleen de overtreder zelf op, maar ook de eigenaar/verhuurder van het terrein. Deze eigenaar voerde aan een belang te hebben bij het besluit, omdat door het verhaal van kosten op huurder,  huurinkomsten misgelopen zouden worden. De AbRvS oordeelt echter in de uitspraak d.d. 20 augustus 2014, nr. 201308929/1/A1 dat deze omstandigheid niet maakt dat de verhuurder een eigen, persoonlijk en rechtstreeks door het besluit geraakt belang heeft. De verhuurder is dan ook geen belanghebbende, en kan niet opkomen tegen de kostenvaststellingsbesluiten.