Skip to main content

Verhouding Wro en milieu (VNG-brochure)

Waar ruimtelijke ordening en milieu bij elkaar komen wordt regelmatig de beperking in de omgevingsvergunning voor de inrichting in stelling gebracht om te betogen dat ook sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In de uitspraak van 17 december jl. heeft de AbRvS (201306838/1) (nogmaals) overwogen dat de gemeenteraad voor de aanvaardbaardheid van de gekozen planregeling voor de asfaltcentrale en de puinbreker niet uitsluitend heeft kunnen verwijzen naar de VNG-brochure in samenhang met de begrenzing die uitgaat van de verleende omgevingsvergunning voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting. Hiertoe overweegt de Afdeling dat anders dan bij de toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij de vaststelling van een bestemmingsplan in beginsel een beoordeling nodig is op basis van de maximale mogelijkheden die het plan biedt. Nu geen beperking in de planregels is opgenomen wat betreft de productie- en verwerkingscapaciteit is een dergelijke beoordeling niet goed denkbaar.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.