Ten onrechte niet bestemming waterkering toegekend

Ingevolge artikel 2.3.3, lid 1, van het Barro dienen gronden waarop een primaire waterkering ligt (of die de functie van een primaire waterkering hebben)  een bestemming waterkering te krijgen in het bestemmingsplan. Nu door het Hoogheemraadschap in de legger als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid van de Waterwet  een duinenrij is opgenomen als primaire waterkering, is de AbRvS van oordeel (201307679/1) dat het niet bestemmen van deze duinenrij als waterkering strijdigheid oplevert met artikel 2.3.3, lid 1, van het Barro.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.