Skip to main content

Vergunningvrije zonwering in de zin van bijlage II Bor

In de uitspraak van woensdag 14 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3157) is aan de orde wat onder een vergunningvrije zonwering moet worden verstaan in de zin van artikel 2, onder 8, Bijlage II Bor. Deze vraag kwam op in een handhavingszaak ten aanzien van een luifel geplaatst aan een café, nu daarvoor – simpel gezegd – geen omgevingsvergunning was verleend. Volgens appellant was echter geen vergunning nodig, omdat de luifel als vergunningvrije zonwering in de zin van Bijlage II Bor kon worden aangemerkt.

Artikel 2, onder 8, Bijlage II Bor bepaalt dat een omgevingsvergunning niet is vereist als sprake is van een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw, mits bij een rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een ander hoofdgebouw dan een woning of woongebouw, wordt voldaan aan de volgende eisen:

  1. geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie;
  2. voor ten minste 75% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen.

In dit geval betrof het een luifel, geplaatst aan de gevel van de voorzijde van een café op ongeveer 4 meter hoogte. De luifel was 6,5 meter breed, kon worden in- en uitgeklapt en was opgespannen met doek. In volledige uitgeklapte vorm was de luifel ongeveer 6,1 meter lang.

Volgens het college was de luifel geen vergunningvrije zonwering, omdat de luifel niet slechts diende om de gevel van het pand tegen zonlicht te beschermen, maar ook de bezoekers van het bij het café behorende terras. Ook was de luifel in uitgeklapte vorm nagenoeg even groot als het terras, aldus het bevoegd gezag.

De Afdeling stelt voorop dat in Bijlage II Bor geen definitie is opgenomen van een zonwering en dat ook de Nota van Toelichting daarover niets zegt. Daarom wordt aangesloten bij de tekst van artikel 2, onder 8, Bijlage II Bor en komt de Afdeling tot de conclusie dat de luifel wel degelijk een vergunningvrije zonwering is. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat aan een zonwering geen andere eisen worden gesteld dan dat deze aan of in een gebouw moet zijn geplaatst. Alle overige omstandigheden die het bevoegd gezag aanvoert (vergunningvrije zonweringen moeten dienen ter bescherming van de gevel van een gebouw of de luifel is even groot als het terras) worden niet als eis gesteld in het Bor en kunnen daarom niet tot een ander oordeel leiden. Het college was daarmee niet bevoegd handhavend op te treden ten aanzien van de luifel

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique