Skip to main content

Verbod op woningsplitsen niet voor niet woningen

De uitspraak van de AbRvS van 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1158 gaat om de vraag wanneer het verbod op woningsplitsing van toepassing is. Het geschil speelt in Eindhoven. Op 29 november 2019 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan op de begane grond van het pand. De gronden hebben voor een deel de bestemming “Maatschappelijk” en voor een deel een woonbestemming. De daar gevestigde tandartsenpraktijk zal vervangen worden door vijf wooneenheden.

De woning ligt in een gebied waar het bestemmingsplan “Strijp binnen de Ring 2007” van toepassing is. In dit bestemmingsplan is een definitie opgenomen van een woning, namelijk “een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, dan wel voor de huisvesting van maximaal twee personen die geen gezamenlijk huishouden voeren.” Van woningsplitsing is volgens de planregels sprake als een woning wordt gewijzigd naar twee of meerdere woningen. Uit de toelichting van het parapluplan volgt dat hiermee wordt geregeld dat het in strijd is met het bestemmingsplan als in een woning één of meerdere woonvoorzieningen (zoals wc, keuken en sanitair) en/of (een) scheidingswand(en) worden geplaatst, waardoor meerdere woningen ontstaan.

De Afdeling overweegt dat dit verbod dus ziet op het moment dat feitelijk een woning in het pand aanwezig is. Omdat op het moment van de aanvraag geen woning aanwezig was, worden alleen woningen toegevoegd en is dus geen sprake van een woningsplitsing.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike