Skip to main content

Varkens-in-nood: weer een uitspraak

28 mei 2021

In de omgevingsflits hebben wij al een aantal malen uitspraken opgenomen die het gevolg zijn van de uitspraak van 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953). Ook deze week is er weer een uitspraak van de Afdeling verschenen (ECLI:NL:RVS:2021:1121). Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Markgravenweg 1, wordt opgekomen door de Wijkcommissie Sluitersveld.

Door de Wijkcommissie is een zienswijze ingediend, maar de gemeenteraad stelt zich in beroep op het standpunt dat de Wijkcommissie geen belanghebbende is. Dat standpunt krijgt geen steun van de Afdeling: degene die een zienswijze heeft ingediend op basis van de op grond van het nationale omgevingsrecht gegeven mogelijkheid daartoe, kan in beroep niet worden tegengeworpen dat hij geen belanghebbende is. De Wijkcommissie is daarmee ontvankelijk in beroep.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco