Skip to main content

Gebruik panden ten onrechte voor tweede keer onder het overgangsrecht gebracht

28 mei 2021

AbRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1089. Bij besluit van 19 november 2019 heeft de raad van de gemeente Altena het bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Wonen” (hierna: parapluplan) vastgesteld. Tegen dit besluit hebben verschillende appellanten beroep ingesteld.

Appellanten voeren onder andere aan dat de raad het legale, bestaande gebruik van hun panden ten onrechte voor de tweede keer onder het overgangsrecht heeft gebracht.

De Afdeling stelt vast dat het gebruik van de panden voor het huisvesten van meerdere huishoudens voor de tweede keer onder het overgangsrecht is gebracht. Het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van bestaand legaal gebruik kan alleen onder bijzondere omstandigheden aanvaardbaar zijn. De raad moet dan aannemelijk maken dat het legale gebruik op termijn zal worden beëindigd. Omdat de raad niet heeft onderkend dat hij het gebruik van de panden van de appellanten voor de tweede keer onder het overgangsrecht heeft gebracht, heeft hij ook geen afweging gemaakt over het bovenstaande. Volgens de Afdeling is het parapluplan niet voorbereid met de daarbij te betrachten zorgvuldigheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob