Skip to main content

Uitwerkingsplan: geen toetsing aan luchtkwaliteit

B&W Rijswijk stellen het uitwerkingsplan “Laan van ’t Haantje, Groenrijk en aangrenzend woongebied” vast. Een appellante voert blijkbaar aan dat niet aan de luchtkwaliteitseisen voldaan zal kunnen worden. De overwegingen van AbRvS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3245, die daar betrekking op hebben, zijn niet spannend, want zij volgen rechtstreeks uit de wet. Niettemin is het goed te beseffen dat “Uit het tweede lid, onder c, van artikel 5.16 van de Wm volgt dat dit artikel ziet op het vaststellen van een bestemmingsplan en niet op een uitwerkingsplan dat is gebaseerd op bestemmingsplan.” B&W Rijswijk hoefden bij het vaststellen van het uitwerkingsplan dus niet opnieuw aan de normen uit de Wm te toetsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ro