Skip to main content

Toets van het bestemmingsplan aan de evenredigheid

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3614, is opgenomen naar aanleiding van de overwegingen over de evenredigheid met betrekking tot het beroep van de bewonersvereniging de Miranda-Buurt tegen het bestemmingsplan “Zuidas Kop Zuidas 2018, 1e herziening”. Interessant omdat hier wordt getoetst of een planregeling evenredig is, zie AbRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285. Volgens de bewonersvereniging en anderen is de partiële herziening van het moederplan niet geschikt om het daarmee beoogde doel te bereiken, omdat dit besluit er volgens hen toe dient dat de drie grootschalige voorzieningen evenredig worden verspreid over de Zuidas. Dat is niet het geval en zij zullen daardoor overlast ervaren. De bewonersvereniging en anderen stellen daarnaast dat er andere geschiktere plekken zijn om de voorzieningen te realiseren.

De Afdeling stelt vast dat het doel van de partiële herziening, anders dan de bewonersvereniging en anderen stellen, niet de spreiding is van de drie maatschappelijke voorzieningen, maar het mogelijk maken van de vestiging van deze voorzieningen in deelgebied Kop Zuidas. De Afdeling oordeelt dat de partiële herziening een geschikt middels is om dit doel te bereiken. De Afdeling is ook van mening dat de noodzaak van de partiële herziening ook voldoende is gemotiveerd en evenwichtig is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike