Skip to main content

Toegenomen concurrentie geen ruimtelijk relevant gevolg

Verzoeker, exploitant van een horeca-inrichting, claimt planschade (“een tegemoetkoming in de schade”) nu een op een nabijgelegen perceel aanwezige kaasboerderij en bierbrouwerij/proeverij in het nieuwe plan de mogelijkheid krijgt  kookworkshops te organiseren, ter plaatse gemaakte en streekeigen producten te verkopen  en aan die activiteiten ondergeschikt horeca aan te bieden. De AbRvS oordeelt in de uitspraak van 10 september 2014 (nr. 201311283/1/A2) dat er geen sprake is van een recht op schadevergoeding. De AbRvS verwijst naar vaste rechtspraak en overweegt dat bij de beoordeling of sprake is van een planologisch nadeliger situatie  ten gevolge van een planologische wijziging, slechts ruimtelijke gevolgen relevant zijn. Onder omstandigheden kan toegenomen concurrentie weliswaar worden aangemerkt als een gevolg van een planologische situatie, maar dit is geen ruimtelijke relevant gevolg daarvan.