Skip to main content

Terugkomen op tussenuitspraak

28 januari 2022

Naar vaste rechtspraak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alleen in uitzonderlijke gevallen terug op een in een tussenuitspraak gegeven oordeel. Zo’n situatie deed zich voor in de uitspraak van 26 januari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:248) over het bestemmingsplan ‘Haren Raadhuisplein’ van de gemeente Groningen. In de tussenuitspraak van 4 november 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2605) waren enkele appellanten niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet (tijdig) indienen van zienswijzen.

In de einduitspraak komt de ABRvS daar nu van terug onder verwijzing naar de Varkens-in-Nood-jurisprudentie en naar een eerdere uitspraak van 17 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2598). De betrokken belanghebbenden zijn toch ontvankelijk  en verkrijgen alsnog een inhoudelijk oordeel over hun beroepsgronden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan