Skip to main content

Planologische beoordeling van risico op overdracht van dierziekten

28 januari 2022

In de uitspraak van de ABRvS van 26 januari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:237) gaat het om de vraag of het risico op overdracht van dierziekten in de weg mag staan aan de uitbreiding van een intensieve veehouderij voor kalveren. Deze kalveren zijn afkomstig van tal van verschillende bedrijven en zo zou een besmettelijke dierziekte gemakkelijk geïntroduceerd kunnen worden, eerst binnen de kalverhouderij en vervolgens, bijvoorbeeld via de uitstoot van luchtwasssers, in de omgeving.

Uit angst hiervoor komt een veehouder waarvan de koeien op de aangrenzende percelen hun weidegang hebben, op tegen de in het bestemmingsplan toegestane uitbreiding. Maar tevergeefs, een rapport van de universiteit Wageningen en ook het verslag van de StAB maken duidelijk dat de vraag of de uitbreiding leidt tot een verhoogd risico op besmettelijke dierziekten ‘niet eenvoudig te beantwoorden is’. In elk geval kan daaruit niet worden geconcludeerd dat deze risico’s onaanvaardbaar zijn. Daarbij speelt ook een rol dat de Wet dieren regels bevat ter voorkoming van besmettingsgevaar en dat niet is gebleken dat dit type risico – in de woorden van de ABRvS – ‘binnen de melkrundveesector als een groot bestaand of potentieel probleem wordt beschouwd’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan