Skip to main content

Te laat ingediende hogerberoepsgrond

Niets nieuws, maar goed om toch even te signaleren is de uitspraak van de AbRvS 29 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1827. In hoger beroep heeft appellant een argument aangevoerd dat niet eerder door hem is aangevoerd. Op 9 februari 2022 werd door de Afdeling in ECLI:NL:RVS:2022:363 en ECLI:NL:RVS:2022:362 nog eens duidelijk gemaakt dat in het omgevingsrecht beroepsgronden niet voor het eerst in hoger beroep kunnen worden aangevoerd. Een uitzondering wordt gemaakt als uitgesloten is dat andere belanghebbenden daardoor worden benadeeld. Die uitzondering doet zich in deze zaak niet voor en dus komt de Afdeling aan een inhoudelijke bespreking van de hoger beroepsgrond niet toe.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike