Skip to main content

Strijdigheid binnen bestemmingsplan: wat gaat voor?

De uitspraak van de AbRvS van 5 november 2014, nr. 201311757/1/A4 gaat over de vraag wat voor gaat; de afmetingen op de plankaart of de afmetingen zoals opgenomen in de planvoorschriften. Het geschil gaat over het afmeren van een klassieke vrachtboot als woonschip. Op de verbeelding is een ligplaats ingetekend van ongeveer 24,5 m bij 7,5 m. In artikel 8, vierde lid, aanhef en onder a en b, van de planvoorschriften is echter bepaald dat woonschepen maximaal 18,5 m lang, 7 m breed (gemeten vanaf de walkant) mogen zijn.  De Afdeling  verwijst naar een eerdere uitspraak, AbRvS 11 februari 2004, nr. 200303347/1 en stelt dat bij strijdigheid van de verbeelding en de planvoorschriften, de bewoordingen van de planvoorschriften bepalend zijn. Hoewel niet nieuw, toch een aardige reminder. Voor meer informatie over deze uitspraak, kunt u contact opnemen met Janike.