Skip to main content

Strijd goede procesorde

De uitspraak van de AbRvS van 11 mei 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1368 over het bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg van de gemeente Heiloo is opgenomen vanwege de overwegingen over de strijd met de goede procesorde. De gemeenteraad en het college hebben 9 producties met bijlagen (in totaal 300 pagina’s) in een periode van 20 tot 6 dagen voor de zitting aan de Afdeling verzonden.

Bovendien ontbrak een toelichting op deze stukken omdat het verweerschrift ook pas kort voor de zitting is toegezonden. De Afdeling is van mening dat deze stukken en rapporten wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moeten worden gelaten. De stukken zijn verwijtbaar zodanig laat ingediend dat de andere partijen daardoor zijn belemmerd in een adequate reactie en daarnaast komt hierdoor het algemeen belang van een doelmatige procesgang in het gedrang. Het bestemmingsplan wordt vernietigd omdat het onderzoek dat wel aan het bestemmingsplan ten grondslag is gelegd op een aantal punten onzorgvuldig is (wat ook in het verweerschrift wordt erkend).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike