Skip to main content

Strategisch procederen met Varkens in Nood?

Door de Afdeling is op 15 maart jl. een uitspraak gedaan over bestemmingsplan “Sneek-partiële herziening bestemmingsplan Noordoosthoek-Normandiaplein” (ECLI:NL:RVS:2023:1034). Een appellant komt op tegen het vaststellingsbesluit met – kort gezegd – de beroepsgrond dat het bestemmingsplan verhinderd dat hij in zijn pand in de toekomst nog een vierde appartement kan realiseren. Nu heeft deze appellant geen zienswijze ingediend, dat betekent – verwezen wordt naar de bekende Varkens-in-Nood-uitspraak – niet dat appellant niet-ontvankelijk wordt verklaard in beroep. Toch blijkt uit deze uitspraak dat het niet indienen van een zienswijze wel een gevolg heeft. Zo overweegt de Afdeling dat voorafgaand aan de vaststelling van het plan door appellant geen concrete plannen voor de bouw van een vierde appartement kenbaar is gemaakt en ook geen concrete aanvraag daarvoor is ingediend. Appellant heeft pas in beroep kenbaar gemaakt dat hij de mogelijkheid wil behouden om een vierde appartement te realiseren. De raad kon daar bij de planvaststelling geen rekening mee houden en de raad hoefde dat ook niet te doen. Had deze appellant dus wat gewild, dan had hij eerder zijn plan dienen te presenteren.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco