Skip to main content

Binnenplanse afwijking. Onevenredige aantasting gebruiksmogelijkheden aangrenzende percelen

AbRvS van 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1031, gaat over een weigering van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een weg. De buurman wil voorkomen dat de ontsluitingsweg naar de chalets wordt aangelegd, vooral vanwege de gevolgen die deze weg volgens hem zal hebben voor de beeldentuin die hij exploiteert. Uit een verklaring van de verzekeraar volgt dat de beeldentuin onverzekerbaar is als deze weg wordt aangelegd.

Het college wil geen binnenplanse afwijking verlenen voor de aanleg van deze weg. Een van de voorwaarden voor het verlenen van een binnenplanse afwijking is dat de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden aangetast. Daarbij is de vraag of deze voorwaarde alleen betrekking heeft op de planologische gebruiksmogelijkheden van dat perceel of ook moet worden gekeken naar andere gevolgen. De Afdeling geeft aan dat moet worden bezien welke feitelijke ruimtelijke gevolgen het toegestane gebruik met zich kan brengen. Het feit dat de beeldentuin niet kan worden verzekerd, mag daarom worden betrokken bij de vraag of een afwijking kan worden geweigerd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike