Skip to main content

Stichting belanghebbende bij een bestemmingsplan?

11 december 2020

De raad van Ooststellingwerf gaf planologische medewerking aan het initiatief van een ontwikkelaar om op de vrijgekomen locatie van een buurthuis acht woningen te realiseren. Dit was tegen het zere been van Stichting ‘De Grijpvogel’, die zich ervoor had sterk gemaakt om op het terrein achttien huurwoningen voor vooral senioren te bouwen. In de uitspraak van 9 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2919) draait het om de vraag of deze stichting belanghebbende is bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat blijkt niet het geval te zijn.

De Afdeling oordeelt allereerst dat de stichting geen eigenaar, zakelijk gerechtigde of gebruiker is van de grond in of nabij het plangebied. Ook is geen sprake van een voorkeursrecht en bijkomende omstandigheden die de stichting belanghebbende maken in de zin van artikel 1:2, lid 1, Awb (zie: ECLI:NL:RVS:2020:300). Vervolgens komt “lid 3” aan de beurt: de statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden. En ook hierop gaat het mis, de statutaire doelstelling wordt grondig geanalyseerd en de Afdeling komt tot de conclusie dat de stichting door het bestreden besluit niet wordt geraakt in een belang dat zij in het bijzonder behartigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco en Jan