Skip to main content

Stedenbouwkundig plan en relativiteitsvereiste

21 augustus 2020

AbRvS 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1766. Door de gemeenteraad van De Wolden is het bestemmingsplan Dunningen 4e fase, de Wijk vastgesteld. Een aantal appellanten, woonachtig in het plangebied bestemmingsplan Dunningen 3e fase, verzet zich tegen dit plan. Onder meer stellen zij dat voor het plan ten onrechte geen stedenbouwkundig plan is vastgesteld (zoals wel is gebeurd voor het bestemmingsplan Dunningen 3e fase).

De gemeenteraad betoogt dat het relativiteitsvereiste aan de inhoudelijke behandeling van deze beroepsgrond in de weg staat. De Afdeling verwerpt deze stelling van de gemeenteraad nu appellanten zich beroepen “op aspecten van de norm van een goede ruimtelijke ordening”. Deze norm strekt niet alleen tot bescherming van de belangen van de toekomstige bewoners van het plangebied, maar ook tot bescherming van de belangen van diegene tot wiens directe leefgebied het desbetreffende gebied kan worden gerekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco