Skip to main content

Spuitzonering; EFSA-model niet aanvaardbaar

AbRvS 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2959. De Afdeling had de raad van de gemeente Oss in de tussenuitspraak van 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3303, opgedragen om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Heilig Kempke Lith – 2021” alsnog deugdelijk te motiveren aan de hand van een locatiespecifiek spuitzoneonderzoek.

Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad Adromi B.V. opdracht gegeven een locatiespecifiek onderzoek uit te voeren. Op basis van dat onderzoek is het plan aangepast door een afschermende dubbele elzenhaag op te nemen tussen de bouwkavels en de agrarische percelen van appellant, die aan de oostzijde van het plangebied grenzen.

De Afdeling overweegt in haar uitspraak dat Adromi voor het onderzoek gebruik heeft gemaakt van het EFSA-model. Verder is van belang dat het rapport vermeldt dat het gebruikte EFSA-model geen inzicht biedt in de blootstellingsrisico’s voor mensen met een bijzondere kwetsbaarheid en ook geen inzicht geeft in de cumulatieve effecten van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen noch in de eventuele gecombineerde werking tussen gewasbeschermingsmiddelen onderling. Ten slotte staat in het rapport dat het met het EFSA-model niet mogelijk is om afscherming van drift middels een haag of een scherm te modelleren. Gelet hierop trekt de Afdeling de conclusie dat wat de bruikbaarheid betreft van het voor dit plan gebruikte EFSA-model dezelfde kritiekpunten gelden als aan de orde in de uitspraken van 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3023, en 23 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3387. Dit betekent dat de raad niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom ter plaatse van de met het plan beoogde woonpercelen, waar tuinen en woningen zijn voorzien op een afstand korter dan 50 meter van de agrarische percelen van appellant, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob